Učilište    Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Split |

Kontaktirajte

Učilište Mentor


Email: uciliste.mentor@gmail.com

Možete nas pronaći u čak 7 gradova na sljedećim adresama:

31400, Đakovo
Pavićeva 92
Kontakt broj:
031 822 438

31000, Osijek
Strossmayerova 341
Kontakt broj:
095 225 2695

21000, Split
Plančićeva ul. 1
Kontakt broj:
095 225 2695

52100, Pula
Nazorova ul. 49
Kontakt broj:
095 225 2695

Naši partneri:

Centar cjeloživotnog učenja
10000, Zagreb
Mašićeva ul. 3A
Kontakt broj:
01 8897 314

Centar cjeloživotnog učenja
51000, Rijeka
Trg Ivana Klobučarića 1
Kontakt broj:
095 925 2695
centar.ucenja@gmail.com

Pučko otvoreno učilište Našice
31500, Našice
Ul. kralja Tomislava 6
Kontakt broj:
031 611 934
uciliste.nasice@gmail.com