Učilište MentorFizioterapeut


OPIS POSLOVA FIZIOTERAPEUTSKOG TEHNIČARA

Fizioterapeutski tehničari pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Njihovi su pacijenti bolesnici s ozljedama glave i kralježnice, prijelomima, upalom zglobova, moždanim udarom, bolovima u križima te s bolestima živčanog, krvožilnog, dišnog sustava i drugih tjelesnih sustava.

Uloga fizioterapeuta proširuje se i na sprečavanje bolova i bolesti sustava za kretanje poučavanjem ljudi o pravilnom držanju i kretanju te savjetovanjem o uređenju okruženja (stolaca, radnih površina, pomagala).


RADNI UVJETI

Fizioterapeutima radni uvjeti uvelike ovise o vrsti posla, mjestu zaposlenja i stanju u samim ustanovama. Fizioterapeuti mogu raditi u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjelima sa svim potrebnim pomagalima, dvoranama i bazenima ili odlaze k pacijentima koji leže u jedinicama intenzivne skrbi ili na bolničkim odjelima. Mnoge vrste fizikalne terapije mogu provoditi i u bolesnikovu domu.


POŽELJNE OSOBINE

Važna osobina fizioterapeuta jest strpljivost, jer se rezultati fizikalne terapije vide tek nakon marljiva i uporna rada s pacijentom. Pritom fizioterapeut mora biti kadar pružiti podršku i poticati aktivno sudjelovanje, osobito kada pacijent posustaje i želi odustati jer mu je preteško ili je depresivan. On također mora biti kadar dobro zapaziti pacijentove reakcije i potrebe, kako bi mogao primjereno prilagođavati ciljeve terapije te način i ritam rada.

Komunikacijske vještine i sposobnost razumijevanja pacijentove situacije preduvjeti su za stvaranje odnosa povjerenja i prenošenje uvjerljivih poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. Za obavljanje poslova fizioterapeuta nije potrebna osobita snaga, ali su važne izdržljivost i dobra kondicija.


SREDNJE OBRAZOVANJE I STUDIJ

Fizioterapeuti se školuju u srednjim školama i na visokoj zdravstvenoj školi. Nakon godinu dana pripravničkog staža polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva RH. Oko 50% srednjoškolskog programa čine opći predmeti. Za stručni dio programa provodi se teorijska i praktična nastava – uglavnom u bolnicama. Nakon završetka srednje škole stječu naziv fizioterapeutski tehničar, a mogu se zaposliti u rehabilitacijskim centrima, bolnicama i domovima umirovljenika.

Fizioterapeutski tehničar uglavnom radi pod stručnim nadzorom višeg fizioterapeuta. Stručni studij može se upisati na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu ili na Medicinskom fakultetu u Rijeci. To je dvogodišnji studij i obuhvaća predmete s područja fizioterapije te medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti. Nastava je teorijska i praktična.

Praktična nastava održava se u rehabilitacijskim centrima, bolnicama, domovima umirovljenika, ustanovama za osobe sa smetnjama u razvoju, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i drugim ustanovama gdje fizioterapeuti mogu raditi. Za studij se prijavljuje nekoliko puta više kandidata nego što ih se upisuje. Nakon završetka studija stječe se naziv viši fizioterapeut. U ovom trenutku ovo je najviša razina obrazovanja fizioterapeuta, pa su mogućnosti zapošljavanja i napredovanja velike.


UVJETI ZA UPIS

U program prekvalifikacije za stjecanje zvanja fizioterapeutski tehničar mogu se uključiti polaznici sa prethodno završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom srednjom stručnom ili školskom spremom.


Stručni predmeti

Elektronika - 35 sati
Anatomija i fiziologija - 70 sati
Uvod u rehabilitaciju - 70 sati
Osnove zdravstvene njege - 27 sati
Osnove kineziologije - 158 sati
Masaža - 288 sati
Kineziterapija - 160 sati
Fizikalna terapija - 269 sati
Zdravstvena psihologija - 51 sat
Socijalna medicina - 18 sati
Patofiziologija - 35 sati
Klinička medicina - 83 sati
Dermatologija - 32 sata
Prva pomoć - 16 sati


TRAJANJE PROGRAMA I STAŽIRANJE

Program prekvalifikacije za stjecanje zvanja Fizioterapeutski tehničar traje oko 15 mjeseci, a ovisi isključivo o pojedincu odnosno o prethodno stečenoj kvalifikaciji.

Završetkom obrazovanja polaznici stječu naziv Fizioterapeutski/a tehničar/ka te odlaze na pripravnički staž u trajanju od jedne godine. Nakon završenog stažiranja, polaznici polažu stručni ispit pred povjerenstvom nadležnog Ministarstva.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Razredne svjedodžbe prethodno završene škole (originali) radi utvrđivanja razlikovnih i dopunskih predmeta.
Završna svjedodžba (original).
Domovnica (kopija)
Rodni list (kopija)
Osobna iskaznica (kopija)
Liječničko uvjerenje (medicina rada) u originalu.


Prijave zaprimamo svakodnevno, a službeni upis obavljamo nakon objavljenog natječaja za upis.