Učilište Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Split |

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza 1


O projektu Europske unije

Učilište Mentor je u protekle 3 godine prepoznato kao pouzdan i kvalitetan odabir, obrazovna komponenta u mnogim projektima.
Do sada smo proveli preko 30 edukacija kroz razne projekte, a na projektu Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza 1, angažirani smo na 3 edukacije.

Poštovani prijavitelji, javite nam se s punim povjerenjem te nam dopustite da i u narednim projektima pokažemo i dokažemo nivo kvalitete u svakodnevnom radu.

OPĆI CILJ:
Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

SPECIFIČNI CILJEVI:
1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

KOMPONENTE POZIVA:
Komponenta 1:
Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
Komponenta 2:
Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina Komponenta 3:
Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
Komponenta 4:
Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI/PARTNERI:
Udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
Izravni troškovi osoblja
Ostali izravni troškovi (troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za osobe izravno uključene u provedbu i upravljanje projektom, troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima, troškovi vanjskih usluga, troškovi promidžbe i vidljivosti, troškovi nabave opreme, troškovi adaptacije prostora)
Neizravni troškovi

IZNOSI SREDSTAVA:
Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
110.150.000,00 kuna
Najmanji iznos bespovratnih sredstava:
380.000,00 kuna
Najveći iznos bespovratnih sredstava:
1.500.000,00 kuna

PLANIRANO TRAJANJE PROVEDBE:
Od 18 do 24 mjesecaKontakt obrazac za prijavitelje:
DOC:   Preuzeti ovdje
PDF:    Preuzeti ovdje

Kontaktirajte nas:
Tel:+385 31 822 438
Fax:+385 31 822 437
Mob: +385 95 925 2695
Mail: uciliste.mentor@gmail.com

Prati nas:
facebook - instagram

Copyright © Učilište Mentor 2021