Učilište Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Zadar | Split |
Javna nabava, seminar u Puli, 4 dana (15-18.05.2019.) - mi plaćamo prijevoz, smještaj, hranu...sve!
Zagrijavanje za Split, 4 dana (02.-05.10.2019.) - Vaša je kotizacija, naše sve ostalo!

Javna Nabava


PULA / 15. - 18. 05. 2019. - 4 dana razmjene iskustava.
REDOVITO USAVRŠAVANJE

Poštovani naručitelji i ponuditelji!
Osobito nam je zadovoljstvo pozvati Vas u Pulu na dane učenja i razmjene iskustava.
Svjesni snage pojedinca kao dionika sustava, uvijek smo prema svakom polazniku naših radionica bili prilično senzibilizirani.

I dalje želimo biti ovlaštenici u sustavu u kojem polaznici nisu samo brojka i upravo zato nastavljamo tradicionalna okupljanja na radionicama gdje ostavljamo puno prostora za kvalitetu učenja ali i dovoljno vremena za druženja dionika radionica.

S dobrim Vas razlogom vodimo što dalje od Vaših radnih mjesta i obveza, kako bi se u potpunosti mogli posvetiti edukacijama odnosno usavršavanjima. Pri tome brinemo da ne izostajete niti dana dulje od vremena kojeg ste potrebni Vašim poslodavcima.
Kako ne bismo dodatno opteretili poslodavce te tako doveli u pitanje Vaš dolazak na radionice, preuzeli smo plaćanje troškova prijevoza i smještaja u hotelu s uključenom prehranom u punom pansionu.

Vama u znak zahvale na poklonjenom povjerenju, darujemo USB stick s kompletnim prezentacijama.
Iskoristite vrijeme u zdravom okruženju kroz učenje, druženje i razmjenu informacija s osobama iz istog poslovnog miljea.

Događaj uključuje 4 dana boravka - 2 dana seminara - 16 sati/bodova.

Prema dosadašnjoj tradiciji, za Vas smo u kotizaciju uključili:
* besplatan prijevoz na izobrazbu autobusima iz Osijeka i Zagreba
  (prijem putnika: Đakovo, Sl. Brod, N. Gradiška, Okučani, Novska, Kutina, Popovača,
  Ivanić Grad, Karlovac, Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Lokve, Fužine, Rijeka)
* besplatan smještaj u hotelu (uključen doručak, ručak i večera),
* radne materijale u tiskanom i e-obliku,
* prigodni domjenak nakon završetka izobrazbe
* USB stick s prezentacijama na dar

Događaj:
Dvodnevni program usavršavanja u trajanju od 16 sati/bodova.

Nazivi programa usavršavanja:
Pregled i ocjena ponuda i praksa DKOM-a po fazama postupka javne nabave.
Nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi.

Planirani datum održavanja radionica:
16. i 17. svibnja 2019. / 09 - 16 sati.

Predavači (treneri) na radionicama:
Nikolina Bačurin
Zlatko Hosu

Gost predavač:
Ante Loboja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Praksa Ministarstva u primjeni Zakona o javnoj nabavi

Mjesto održavanja radionica:
Dom hrvatskih branitelja, Pula, Dobrilina ul. 4
HODOGRAM:
Srijeda (15.05.) - polazak u Pulu - Osijek (oko 16h), Zagreb (oko 19h), smještaj u hotelu
Četvrtak (16.05.) - doručak, seminar, ručak, seminar, večera, noćenje
Petak (17.05.) - doručak, seminar, ručak, seminar, večera, prigodni domjenak, noćenje
Subota (18.05.) - doručak, obilazak pulskih znamenitosti po želji, povratak u stvarnost


PRIJAVE U TIJEKU!Obrazac prijave za radionicu DOC:             Preuzeti ovdje

Obrazac prijave za radionicu PDF :             Preuzeti ovdje
Program radionice 16.05.2019:                   Preuzeti ovdje
Program radionice 17.05.2019:                   Preuzeti ovdje

Popunjavanjem prijavnice dajete nam (suglasnost) privolu za obradu podataka isključivo u svrhe potrebne za organizaciju radionica te kako bi Vas u budućnosti mogli informirati o istim događanjima.


Kotizacija po sudioniku (prijevoz, smještaj, obroci te prigodni domjenak) iznosi svega 2.600,00 kuna .

Uplate se obavljaju isključivo putem transakcijskog računa PBZ-a :
IBAN: HR3323400091110199943
U poziv na broj upisuje se broj ponude, a u opis plaćanja "Troškovi seminara za (upisati ime i prezime sudionika)"

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da prijave dostavite najkasnije do ponedjeljka, 13. svibnja 2019., do 15 sati.
Maksimalan broj prijava - 100.
Prijave zaključene!

Družimo se u Splitu 4 dana, 02-05. listopada 2019 .Učilište Mentor, ustanova za obrazovanje odraslih
A. Mihanovića 12/a, Đakovo
Marija Škrget, struc.spec.oec.
Tel : 031 822 438
Fax: 031 822 437
Mail: uciliste.mentor@gmail.com


Radujemo se zajedničkom druženju.SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE – LICENCIRANJE

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. Specijalistički program izobrazbe (licenciranje) u području javne nabave propisani je program i provodi se u okviru 50 nastavnih sati, a sastoji se od dva dijela:
~Programa izobrazbe u području javne nabave
~Pisanog ispita

Pisani ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Pisanom ispitu može pristupiti osoba s potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.


REDOVITO USAVRŠAVANJE – SAKUPLJANJE BODOVA

Završetkom specijalističkog programa izobrazbe, položenog ispita te dobivanja certifikata, obveznik postupka javne nabave mora se redovito usavršavati. Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, ali i svi oni koji o javnoj nabavi žele nešto naučiti.