Učilište Mentor
| Đakovo | Pula | Zadar | Split |

Farmaceutski tehničar


PRIJAVE U TIJEKU
START 02/03. 2024.
SLAVONIJA

Prijavnica (DOC) :
Preuzeti ovdje

Prijavnica (PDF) :
Preuzeti ovdje


UVODNO

_________________________________________

Pitate se zašto upisati program prekvalifikacije u Učilištu Mentor?

Naša prednost se temelji na nekonvencijalnom pristupu, a odlikuje se potpunoj prilagodbi obrazovanja odraslih osoba.

Svjesni činjenice da je naš polaznik odrasla osoba, zaposlena osoba s nerijetko dva posla, obitelji i hrpom svakodnevnih obveza i problema, obrazovanje smo u potpunosti prilagodili potrebama istih.

Time učenje postaje zanimljivije, fleksibilnije i jednostavnije što je najvažnije kod obrazovanja odraslih.

S obzirom na nezaustavljivi rastući trend po pitanju zaposlenja i visini plaća, zanimanje farmaceutski tehničar postalo je jedno od popularnijih zanimanja zdravstvenog sektora u Republici Hrvatskoj.

Zbog konstante depopulacija te stvaranje staračke nacije i sve veće potrebe za lijekovimaa raste i potreba za farmacetskim tehničarima.

U našoj ustanovi, u ponudi je isključivo program prekvalifikacije u ukupnom trajanju od 3 183 sati (20-24 mjeseci), što znači da polaznik mora prethodno imati završenu srednju školu.

Polaznicima se priznaju svi opće obrazovni predmeti iz prethodno završene srednje škole, a dužni su odslušati i položiti samo razlikovne (strukovne) predmete.

Točan broj razlikovnih predmeta potvrđuje se odlukom koju donosi stručno tijelo ustanove, a nakon uvida u razredne svjedodžbe prethodno završene škole polaznika.

Medicinsko biokemijski i farmaceutsko tehnološki laboratorij u kojem naši polaznici obavljaju vježbe najnoviji je krik tehnologije kakvog često ne posjeduju ni medicinske škole iz redovitog sustava obrazovanja.
Oduvijek smo težili uvođenju nadstandarda u sustav obrazovanja.

_________________________________________

OPIS POSLOVA

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda.
Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.
Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji.

Ljekarna:
Najčešće je mjesto rada farmaceutskih tehničara jer je otvoren najveći broj radnih pozicija.
Farmaceutski tehničari u ljekarnama su zaduženi za pripremanje različitih farmaceutskih pripravaka.
Doziranje sastojaka prema standardnim receptima u obliku otopina, krema, čajeva, masti i ostalih pripravaka, nezaobilazna su svakodnevica.
Uredno i ažurno vode laboratorijski dnevnik u kojem bilježe popis svih pripravaka u laboratoriju ljekarne, ali vode i strogu evidenciju roka trajanja svakog pripravka i gotovog proizvoda.

Laboratorij:
U laboratorijima farmaceutski tehničari rade prema naputku i pod nadzorom (mentora) voditelja laboratorija.
Svakodnevno i konstantno kontroliraju laboratorijsku opremu te pripremaju i vode proces kontrolinga i identifikacije supstanci.
U tu kategoriju ulaze razne fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka radi utvrđivanja kvalitete.
Oprema i uređaji u laboratoriju mogu biti vrlo precizni i osvjetljivi, a procesi često u potpunosti automatizirani, što znači da farmaceutski tehničar moraju znati rukovati opremom i koristiti se računalim softwerom u svakodnevnom radu.
Nakon završene propisane analize obavljaju skladištenje laboratorijskih uzoraka, a tijekom cijelog radnog dana vode i laboratorijski dnevnik o zadatcima, njihovim fazama i trajanju.

Farmaceutska industrija:
U farmaceutskoj industriji, farmaceutski tehničari pripremaju proizvodnju te kontroliraju tehnološke faze (otapanje, tabletiranje, mljevenje, sijanje) u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija, otopina, tableta, granula i sl.).
Kontrolom je obuhvaćeno provjeravanje ispitivanja ispravnosti vitalnih dijelova proizvodnih postrojenja te identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina koje su uključene u proizvodni proces.
Osim kontrole tehničkih aspekata proizvodnje, također kontroliraju radnike u proizvodnji, delegiraju zadatke te prema potrebi nadređenima podnose izvješća o stanju pogona, zastoju ili kvaru uređaja i opreme, radu ostalih djelatnika kao i evidenciji količine i kvalitete proizvedenih proizvoda.
Vode evidenciju proizvedenih količina i kvalitetu gotovih proizvoda.


RADNI UVJETI

Rad farmaceutskog tehničara odvija se u smjenama.
Farmaceutski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru.
Rade sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te dodir sa supstancijama štetnim po zdravlje.
Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu potrebna upotreba zaštitne opreme, kuta, rukavica, naočala i maski.


UVJETI ZA UPIS

U program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar mogu se uključiti polaznici sa prethodno završenom
četverogodišnjom ili trogodišnjom srednjom stručnom ili školskom spremom te navršenih 17 godina života.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Razredne svjedodžbe prethodno završene škole (originali) radi utvrđivanja razlikovnih i dopunskih predmeta.
Završna svjedodžba (original).
Domovnica (kopija)
Rodni list (kopija)
Vjenčani list (ukoliko je došlo do promjene prezimena)
Osobna iskaznica (kopija)
Liječničko uvjerenje (medinica rada) u originalu.
Pregled ne obavljate dok Vas ne obavijestimo


TRAJANJE PROGRAMA

Obrazovanje traje 3183 sata odnosno od 20 do 24 mjeseca.
Program se provodi kroz redovitu odnosno konzultativno-instruktivnu nastavu te isti ne provodimo Online.


UPIS PROGRAMA U NEKOLIKO GRADOVA


Đakovo - start ožujak 2024..
Osijek - start rujan 2024.
Pula - start uskoro!.

Prijavnica (DOC) :
Preuzeti ovdje

Prijavnica (PDF) :
Preuzeti ovdje


Predmeti struke - sati

Anatomija i fiziologija - 105
Osnove zdravstvene struke - 18
Uvod u laboratorijski rad - 71
Opća kemija - 105
Organska kemija - 105
Analitička kemija - 140
Biokemija - 70
Kemija prehrane - 64
Farmaceutska kemija s farmakologijom - 268
Medicinska mikrobiologija - 70
Botanika s farmakognozijom - 201
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - 504
Industrijska proizvodnja lijekova - 128
Prirodna ljekovita sredstva - 35


Prijave zaprimamo svakodnevno, a obrazovanje započinje nakon popunjavanja obrazovnih skupina.
Molimo Vas za razumijevanje ako zbog nedovoljnog pristiglog broja, prijave potraju nešto duže od planiranoga.
Obrazovni program provodimo po rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja
KLASA:UP/I-602-07/14-03/00170, UR.BROJ:533-25-14-0002., od 08. kolovoza 2014. godine.Prijave:
mentor.upisi@gmail.com
Informacije:
+385 95 925 2695
Prati nas:
facebook - instagram