Učilište Mentor Economy
| Đakovo | Pula | Zadar | Split |

KNJIGOVODSTVO:


BESPLATNO!

Postani knjigovođa

 


 

• NAZIV PROGRAMA:
Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja.

Prijavi se ovdje:   -   Prijava

Upute za prijavu:   OVDJE
 

• POŠTOVANI OBRTNICI, OPG-ovci, VLASNICI TVRTKI, VODITELJI UDRUGA ILI ZADRUGA, ZAPOSLENICI U KNJIGOVODSTVIMA!

• ZAŠTO ODABRATI OVAJ PROGRAM?
Završetkom programa osposobljavanja za poslove knjigovođe polaznici će biti osposobljeni za vođenje poslovnih knjiga uz primjenu računalnih programa za knjigovodstvo.
Osposobljeni polaznici za poslove knjigovođe koristiti će knjigovodstvene tehnike za evidentiranje nastalih poslovnih promjena.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Hrvatske, knjigovodstveni poslovi su deficitarni te je evidentna potražnja za osobama sa završenom četvorogodišnjom školom i potrebom za njihovo stručno osposobljavanje za poslove knjigovođe.
Evidentna je i potreba pojedinaca prethodno zaposlenih na istim i sličnim poslovima za formaliziranje znanja i vještina koje posjeduju te također i proširenjem svojih prvotnih kompetencija iz ovog područja.

Polaznici/ce usavršavanja su osobe koje poslodavac uputi na osposobljavanje, osobe koje će završiti osposobljavanje za vlastite potrebe radi lakšeg zapošljavanja ili promjene poslova koje radnik obavlja.

• MJESTO OBRAZOVANJA:
Knjigovodstveni praktikum učilišta Mentor u Đakovu

• UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove knjigovođe može se upisati osoba koja ima:
- navršenih 18 godina života,
- minimalno srednju stručnu/školsku spremu u četverogodišnjem trajanju, HKO 4.2

• RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
Posao knjigovođe obavlja se u zatvorenom prostoru - uredu.
Uglavnom je sjedilački rad koji zahtijeva korištenje različitih računalnih aplikacija (uredskih i knjigovodstvenih).
Ergonomski uvjeti rada su standardni:
- minimalna do umjerena razina buke kod poslodavaca koji funkcioniraju po principu otvorenih ili povezanih ureda (npr. knjigovodstveni    servisi),
- ugodna temperatura radnih prostorija,
- ergonomski namještaj (stolovi koji se mogu namjestiti, sjedalice i ekrani računala, mogućnosti korištenja zaslona za ruke i glavu,
  mogućnosti korištenja podloška za noge ili ručnog zgloba),
- jednakomjerno osvjetljenje.

Dodatno, posao knjigovođe karakterizira fleksibilno radno vrijeme te mogućnost rada od kuće uz uvjet odgovarajuće informatičke potpore.

• KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
• pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu
• primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova
• koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga
• pripremiti i knjižiti knjigovodstvene podatke za mjesečnu, periodičnu i godišnju obradu
• pripremiti dokumentaciju za sastavljanje financijskih izvještaja
• primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije
• primjeniti pravila zaštite na radu, pružanja prve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način.

• MODULI I SKUPOVI ISHODA UČENJA
Uvod u računovodstvo:
Osnovni pojmovi računovodstva, računovodstveni instrumenti, popis imovine i obveza.

Imovina i obveze:
Blagajničko poslovanje i platni promet, evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija, evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine, evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja, evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza, obračun PDV-a, evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine, evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo.

Rashodi, prihodi i financijski rezultat:
Obračun plaća i naknada zaposlenika, računovodstveno praćenje kategorija koje utjeću na financijski rezultat.

Knjigovodstvo na računalu:
Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera.

Praktična nastava - specijalizirani knjigovodstveni praktikum ustanove i/ili knjigovodstveni servis.

Mentor/predavač:
Ivana Pereković, univ.spec.oec.
Imaš pitanja ili si neodlučan?

Kao i do sada, na obostrano zadovoljstvo, truditi ćemo se da edukacije opet budu kvalitetne te za nezaposlene potpuno BESPLATNE.

Osim BESPLATNOG obrazovanja, nezaposlenim polaznicima edukacije su plaćeni i putni troškovi do mjesta obrazovanja kao i dnevnice za svaki dan proveden na edukaciji.

Kontaktirajte nas...
+385 95 925 2695
mentor.upisi@gmail.com

Prijavi se u par klikova mišem i očekuj pozivnicu za izobrazbu!

Kako do vaučera: Vaučeri HZZ-a


Prijavnica elektronički unos (DOC):         Preuzeti ovdje

Prijavnica ručni unos (PDF) :                     Preuzeti ovdje


Prati nas: facebook - instagram


Donesi odluku:

 

Zašto odabrati Učilište Mentor:
Učilište Mentor posjeduje rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu izobrazbe u velikom broju obrazovnih programa.
Osim izobrazbe samostalnih knjigovođa, u ponudi je preko 50 drugih programa od osposobljavanja i usavršavanja pa do prekvalifikacija i stjecanja srednjih stručnih sprema.

Skrojite listu želja ili potreba za Vas ili članove Vaše obitelji, a mi smo ovdje da obrazovanje bude, kratko, povoljno i lako...prilagođeno odraslim polaznicima.

Više o dodatnim programima:     Preuzeti ovdje
 


Uvjeti za upis i potrebna dokumentacija:

Navršenih 18 godina života
Minimalno završena SSS IV stupnja
Svjedodžba završene škole
Osobna iskaznica
Domovnica
Rodni list


Prijavi se...
BESPLATNO SVIMA!


Edukacija je namijenjena svima zainteresiranima koji žele steći nova znanja ili usavršiti znanja za koja posjeduju određeno predznanje.
Nakon izobrazbe i položenog ispita, izdajemo Vam javnu ispravu s upisom u e-radnu knjižicu.